Domů » Firemní jazykové kurzy » Jazykový audit

Nezávislý jazykový auditNezávislý jazykový audit

objektivní test jazykových kompetencí

Jazykový audit s maximální přesností určí jazykovou úroveň studenta v každé jazykové kompetenci – čtení, poslech, ústní a písemný projev.

NOVINKA: audit je nyní k dispozici také on-line

Výhodou jazykového auditu je, že všichni zaměstnanci projdou stejným testem nezávislé vzdělávací autority. Jejich výsledky proto můžete objektivně porovnávat jak v čase, tak napříč jednotlivými organizačními jednotkami vaší společnosti.

Jazykový audit využijete například pro

  • objektivní měření a hodnocení pokroku studentů
  • ověření efektivity investice do vzdělávání zaměstnanců
  • testování znalostí při přijímání nových zaměstnanců

Jazykový audit se skládá se ze dvou částí

Ústní část

  • Speaking Skills Test – ústní projev – 10 minut

Písemná část

  • Reading Skills Test – porozumění textu (čtení) – 45 minut
  • Listening and Writing Skills Test  – porozumění mluvenému slovu (poslech) a písemný projev – 45 minut

Na základě výsledků testu:

  • určíme úroveň jazykových znalostí testovaných zaměstnanců a to s ohledem na Jednotný evropský referenční rámec pro jazyky
  • vypracujeme Language Competency Audit Report pro vybrané zaměstnance

Language Competency Audit Report – výstupem auditu je Audit Report s popisem úrovně studenta ve všech jazykových kompetencích ve formě definice toho, co je na pracovišti schopen v daném jazyce zvládnout, studijní doporučení a zejména žádoucí zaměření studia, které vychází z identifikace slabin ve zvládání jazyka.

Cenová kalkulace auditu

Máte zájem o cenovou kalkulaci jazykového audit? Vyplňte prosím poptávkový formulář, obratem vám ji zašleme.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.